Funcții vacante

 

 

 

 


 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului  îmbunătăţiri funciare și fond funciar

 


 

 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al erviciului industria alimentară pe segmentul animal din cadrul Direcției politici în sectorul zootehnic

 


 

 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al erviciului cercetare, învățământ și consultanță în agricultură

 


 

 

ANUNȚ Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Secției juridice 

 


 

Anuntul cu privire la functia vacanta din cadrul I. P. "Unitatea de implementare a proiectelor de mediu" (subordonata MADRM)

 


 

 

ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la poziția de jurist, inclusiv cu funcții în domeniul resurselor umane, în cadrul Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

 


 

Învingător al concursului pentru ocuparea funcției de director al Agenției de Dezvoltare Regioanală Nord - dna Maria Prisacari

 


 

 

Procesul-verbal nr. 2 din 14 februarie 2020 al şedinţei Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere la  Instituția Publică “Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”

 


 

 

Procesul-verbal nr. 1 din 04 februarie 2020 al şedinţei Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de director al I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo”

 


 

Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea postului vacant de Director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (cu sediul în m. Bălți) în RD Nord

 


 

ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al UIPM

 


 

  

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs pentru suplinirea funcției de director al următoarelor Instituții Publice: - Director al Instituției Publice” Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”;

- Director al Instituției Publice “Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”.

 


 

Concurs pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”

 


 

 

Concurs pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”

 


 

Se prelungește termenul de depunere a documentelor pentru ocuparea postului vacant de director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord pînă la data de 25 octombrie 2019  

pentru informați suplimentare aplați la numarul de telefon Persoana de contact, dna Nadejda Cristea, tel. 022-204-583, 022-204-575; e-mail – nadejda.cristea@madrm.gov.md, pagina- web: www.madrm.gov.md

 


 

 

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord 

 

 


 

  

Formular de participare la concursul pentru ocuparea  funcţiei publice

 

 


 

Arhiva Funcții vacante ( 2018-2019 )