A A A

HOTĂRIRILE CURȚII DE CONTURI IN ANUL 2021

HOTĂRIRILE CURȚII DE CONTURI IN ANUL 2021

 

Nr d/or

DENUMIREA HOTĂRÎRILOR CURȚII DE CONTURI

LINKUL

 

  1.  

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 66 din 16 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 31 decembrie 2019

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1084/hotararea-nr66-din-16-decembrie-2020-cu-privire-la-raportu

  1.  

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. ­­­­70 din 21 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Măsurile prevăzute în  programul de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2017-2020 au atins rezultatele scontate?”

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1077/hotararea-nr-70-din-21-decembrie-2020-cu-privire-la

  1.  

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.82 din 28 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței: „În ce mod activitățile  realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1083/hotararea-nr-82-din-28-decembrie-2020-pentru-aprobarea-raportului

  1.  

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr._29 din_25 iunie 2021 „Cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la 31 decembrie 2020”

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1114/hotararea-nr-29-din-25-iunie-2021-cu-privire-la

  1.  

Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr._46 din_29.07.2021 „Cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în anii 2019-2020”

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1126/hotararea-nr46-din-29-iulie-2021-cu-privire-la-raportul

  1.  

HCC nr. 65 din 08 decembrie 2021, cu privire la Raportul auditului conformității finanțării proiectelor de cercetare și inovare pentru anul 2020

 

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1141/hotararea-nr-65-din-08-decembrie-2021-cu-privire-la

  1.  

HCC nr. 68din 13 decembrie 2021, cu privire la Raportul auditului performanței atinse în cadrul proiectelor finanțate din fondurile externe gestionate prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea ProgramelorFondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă

 

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1145/hotararea-nr-68-din-13-decembrie-2021-cu-privire-la

  1.  

Hotărârea nr. 72 din 17 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin prisma garantării siguranuselor alimentare de origine vegetală

 

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1148/hotararea-nr-72-din-17-decembrie-2021-cu-privire-la

  1.  

Hotărărea nr. 73 din 20 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora

 

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1147/hotararea-nr-73-din-20-decembrie-2021-cu-privire-la

  1.  

Hotărârea Curții de Conturi nr. 14 din 26 aprilie 2022 cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”

https://www.ccrm.md/ro/decision_details/1168/hotararea-nr14-din-26-aprilie-2022-cu-privire-la-raportul-auditului-performantei-cu-tema-masurile-intreprinse-si-resursele-investite-in-implementarea-si-dezvoltarea-sistemului-informational-automatizat-de-gestionare-si-eliberare-a-actelor-permisive-sia-geap-contribuie-la-atingerea-scopului-si-obiectivelor-stabilite