Informații utile pentru grupurile de producători

 


 

1.  Legea Nr. 312 din 20-12-2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122199&lang=ro

 


2.  Hotărirea Nr. 695 din 23-09-2020pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123268&lang=ro

 

3.  Ordinul 220 din 07.10.2020, Cu privire la aprobarea unor modele de acte;

 

4. Ordinul 221 din 07.10.2020, Cu privire la instituirea Comisiei de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli;