Legislația națională în Sectorul viticol și al produselor alcoolice

1. Legea viei și vinului nr. 57/2006

 

2. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice

 

3. Hotărârea Guvernului nr. 356/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea pieței vitivinicole

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Cerințelor privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 473/2012 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”

 

6.Hotărârea Guvernului nr. 418/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol

 

7. Hotărârea Guvernului nr. 741/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea produselor vitivinicole aromatizate

 

8. Hotărârea Guvernului nr. 292/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a Registrului vitivinicol al Republicii Moldova

 

9. Hotărîrea Guvernului nr. 975/2016 privind gestionarea mărcilor proprietate a statului pentru producţia alcoolică

 

10. Hotărârea Guvernului nr. 15/2020 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul de depunere a notificării privind comercializarea alcoolului etilic;

 

11. Hotărârea Guvernului nr. 480/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind crearea, menținerea, dezvoltarea, gestionarea și finanțarea fondului genetic de culturi agricole;

 

12. Hotărârea Guvernului nr. 810/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială;

 

13. Hotărârea Guvernului nr. 1068/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și procedura de evaluare a calității producției alcoolice prin metoda organoleptică;

 

14. Hotărârea Guvernului nr. 726/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Viei și Vinului;

 

15. Hotărârea Guvernului nr. 725/2013 cu privire la Oficiul Național al Viei și Vinului;

 

17. Hotărârea Guvernului nr. 708/2011 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Metode de analiză în domeniul fabricării vinurilor”;

 

18. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 11/2016 cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată

 

19. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 12/2016 cu privire la delimitarea ariilor geografice vitivinicole pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată

 

20. Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 196/2015 privind modul de organizare a procesului de elaborare a proiectului şi/sau a planului de organizare a teritoriului pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole

 

21. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 21/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa contabilă a plantaţiilor viticole în procesul plantării, exploatării şi defrişării acestora