Legislația națională - politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală

1. Legea nr. 119 /2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi.

 

2. Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor si carantina fitosanitară.

 

3. Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor

 

4. Hotărârea Guvernului nr. 200/1995 despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru executarea lucrărilor de cercetare-testare-experimentare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi modul de utilizare a mijloacelor băneşti accumulate

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1307/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură.

 

7. Hotărârea Guvernului nr. 1004/2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală.

 

8. Hotărârea Guvernului nr. 1191/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sal de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale.

 

9. Hotărârea Guvernului nr. 557/2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normei de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale sau a altor obiecte printr-o zonă protejată.

 

10. Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină.

 

11. Hotărârea Guvernului nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova.

 

12. Hotărârea Guvernului nr. 268/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”.

 

13. Hotărârea Guvernului nr. 572/2012 cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol fitosanitar iminent.

 

14. Hotărârea Guvernului nr. 115/2013 privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală.

 

15. Hotărârea Guvernului nr. 567/2014 cu privire la aprobarea Programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020.

 

16. Hotărârea Guvernului nr. 1472/2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019

 

17. Hotărârea Guvernului nr. 1150/2017 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul siguranţei alimentelor pentru anii 2018-2022

 

18. Hotărârea Guvernului nr. 123/2018 cu privire la aprobarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.

 

19. Hotărârea Guvernului nr. 333/2018 cu privire la aprobarea unor modele de acte (notificări).

 

20. Hotărârea Guvernului nr. 938/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

 

21. Hotărârea Guvernului nr. 965/2018 pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative.

 

22. Hotărârea Guvernului nr. 960/2020 cu privire la Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” și operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului

 

23. Hotărârea Guvernului nr. 967/2018  pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024

 

 

24. Hotărârea Guvernului nr. 42/2020 pentru aprobarea Cerințelor privind utilizarea durabilă a produselor de uz fitosanitar

 

25. Regulament Nr. 231/2003 privind gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în economia națională