A A A

Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Serviciului îmbunătăţiri funciare și fond funciar

1

-

Parcevschii Nicolae

2

-

Necruțu Nicoleta

 

 

Interviul va avea loc la 20 mai 2022, ora 10-00, bir. 1106, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162.