A A A

Organizațiile din sfera științei și inovării din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

 

Nr. crt.

Denumirea instituției

Adresa juridică

Contacte

Director

Telefon anticameră

e-mail

1

2

3

4

5

6

1

I.P. Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimoˮ

MD-2070,

mun. Chișinău,  str. Ialoveni, 100

 

022-284-858

 

ipaps_dimo@mtc.md

Leonid Popov

 

2

I.P. Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

MD-2070,

mun. Chișinău, or. Codru, str. Vieru, 59

 

022-285-431

 

 

vierul_isphta@bk.ru
vierul_isphta@mail.ru

Constantin Dadu

 

3

I.P. Institutul Științifico - Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

MD-6525, r-nul Anenii - Noi, s. Maximovca

 

022-359-350

http://izmv.gov.md/ 

izmv56@mail.ru

Oleg Mașner

 

4

I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecțiaˮ

MD-3101, or. Bălți,

str. Calea Ieșilor, 28

0231 30-221

 

icccselectia@gmail.com

Boris Boincean

5

I.P.  Institutul de Fitotehnie „Porumbeniˮ

MD-4834, r-nul Criuleni, com. Pașcani

 

022 - 245-571

 

ifporumbeni@rambler.ru

Anatolie Spivacenco