Politici în sectorul vegetal

 

 

 


 

 1. 1.     Legea nr. 728/1996 cu privire la pomicultură http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334255 ;

  2.     Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326515

  3.     Legea nr. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313289

  4.     Legea nr. 658/1999 culturilor nucifere http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311709 ;

  5.     Legea nr. 105/2003 cu privire la informarea consumatorului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340558

  6.     Legea nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312182

  7.     Legea nr. 33/2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=316219

  8.     Legea nr. 257/2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317187

  9.     Legea nr. 422/2006 privind securitatea generală a produselor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321895

  10.   Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=360910 ;

  11.   Legea nr. 39/2008 privind protecţia soiurilor de plante http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=328050

  12.   Legea nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336925

  13.   Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366254

  14.   Legea nr. 68/2013 despre semințe http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348373 ;

  15.   Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351749

  16.   Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366638

  17.   Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369204

  18.   Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373739

  19.   Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructe și legume proaspete; http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378506

  20.   Hotărîrea Guvernului nr. 460/1993 cu privire la aprobarea Modului provizoriu de determinare şi calculare a bugetului minim de consum http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=302187

  21.   Hotărîrea Guvernului nr. 705/1995 privind modul de înregistrare la venituri, punere pe rod, casare şi defrişare a plantaţiilor perene http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304116 ;

  22.   Hotărîrea Guvernului nr. 338/2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296151

  23.   Hotărîrea Guvernului nr. 774/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice  Zahăr, producerea şi comercializarea http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324554 ;

  24.   Hotărîrea Guvernului nr. 630/2007 cu privire la aprobarea listei produselor agricole şi agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324610

  25.   Hotărîrea Guvernului nr. 775/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de panificaţie şi paste făinoase” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324555 ;

  26.   Hotărîrea Guvernului nr. 934/2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat  „Registru de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturi nealcoolice” -  anexa nr. 3 http://lex.justice.md/UserFiles/File/2018/mo410-415ru/an.3_934.doc

  27.   Hotărîrea Guvernului nr. 1402/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe, bace şi legume congelate rapid” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326413

  28.   Hotărîrea Guvernului nr. 1523/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe şi legume uscate (deshidratate)” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326653

  29.   Hotărîrea Guvernului nr. 216/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Gemuri, Jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327178

  30.   Hotărîrea Guvernului nr. 1157/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329482

  31.   Hotărîrea Guvernului nr. 1211/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Material semincer pentru porumb şi sorg” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329580

  32.   Hotărîrea Guvernului nr. 1279/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329767

  33.   Hotărîrea Guvernului nr. 1323/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ciuperci. Produse din ciuperci” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329862

  34.   Hotărîrea Guvernului nr. 1403/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice  „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330020

  35.   Hotărîrea Guvernului nr. 16/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse pe bază de grăsimi vegetale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330468

  36.   Hotărîrea Guvernului nr. 68/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Făină, griul şi tărîţa de cereale” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=330588

  37.   Hotărîrea Guvernului nr. 174/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331014

  38.   Hotărîrea Guvernului nr. 202/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Grăul, orzul, ovăsul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331065

  39.   Hotărîrea Guvernului nr. 204/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „produse de cofetărie” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331076

  40.   Hotărîrea Guvernului nr. 205/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331077

  41.   Hotărîrea Guvernului nr. 206/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „ Cafea. extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri  şi produse de ceai” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331078

  42.   Hotărîrea Guvernului nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331096

  43.   Hotărîrea Guvernului nr. 929/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=333440

  44.   Hotărîrea Guvernului nr. 180/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Măsline de masă” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334016

  45.   Hotărîrea Guvernului nr. 189/2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de comercializare pentru cartofii de sămînţă http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334070

  46.   Hotărîrea Guvernului nr. 434/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „uleiuri vegetale comestibile” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334787

  47.   Hotărîrea Guvernului nr.520/2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335039

  48.   Hotărîrea Guvernului nr. 1111/2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare, destinate consumului uman” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337009

  49.   Hotărîrea Guvernului nr. 1191/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337320

  50.   Hotărîrea Guvernului nr. 1004/2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe şi din plante şi produse de origine vegetală și animală http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336566

  51.   Hotărîrea Guvernului nr. 741/2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru  produsele agroalimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335738

  52.   Hotărîrea Guvernului nr. 308/2011 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=338407

  53.   Hotărîrea Guvernului nr. 836/2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340950

  54.   Hotărîrea Guvernului nr. 915/2011 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=341385

  55.   Hotărîrea Guvernului nr. 268/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343109

  56.   Hotărîrea Guvernului nr. 538/2012 cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344193

  57.   Hotărîrea Guvernului nr. 598/2012 cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de înmulţire pentru plantele ornamentale http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344428

  58.   Hotărîrea Guvernului 43/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind testarea şi admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346378

  59.   Hotărîrea Guvernului nr. 115/2013 Privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346726

  60.   Hotărîrea Guvernului nr. 229/2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347280

  61.   Hotărîrea Guvernului nr. 278/2013pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347663

  62.   Hotărîrea Guvernului nr. 415/2013, pentru aprobarea Normei privind producerea, controlul, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire şi de plantare fructifer http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348453

  63.   Hotărîrea Guvernului nr. 713/2013 pentru aprobarea Cerinţelor privind producerea şi comercializarea seminţelor de legume, răsadurilor şi a materialului săditor legumicol http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349636

  64.   Hotărîrea Guvernului nr. 291/2014 cu privire la apobarea Cerințelor de calitate pentru orez și crupe de orez http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352734

  65.   Hotărîrea Guvernului nr. 600/2014 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353986

  66.   Hotărîrea Guvernului nr. 774/2016 cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365505

  67.   Hotărîrea Guvernului nr. 390/2016 pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a florilor proaspete tăiate şi a frunzişului ornamental proaspăt http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364136

  68.   Hotărîrea Guvernului nr. 1020/2016 pentru aprobarea Cerințelor privind importul şi comercializarea hameiului şi a produselor din hamei http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366554

  69.   Hotărîrea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370674

  70.   Hotărîrea Guvernului nr. 69/2018 cu privire la cerințele aplicabile germenilor şi seminţelor destinate producției de germeni http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373977

  71.   Ordinul MAIA nr. 198/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului privind producerea, testarea, certificarea şi comercializarea materialului de înmulţire, săditor pomicol şi bacifer http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=315692

  72.   Ordinul MAIA nr. 162/2006 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Cerinţe generale  pentru încercările tractoarelor, maşinilor şi utilajelor” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325388

  73.   Ordinul MAIA nr. 244/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului "Cu privire la modul de atestare şi conferire a calificării persoanelor ce posedă profesia de tractorist şi de eliberare acestora a certificatului de conducere a tractoarelor şi altor maşini agricole autopropulsate şi maşini rutiere" http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=322840

  74.   Ordinul MAIA nr. 52/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Material semincer pentru culturile de cîmp” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325227

  75.   Ordinul MAIA nr. 92/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Seminţe, răsaduri şi material săditor de legume altul decît seminţe” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325530 ;

  76.   Ordinul MAIA nr. 51/2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Material de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi de căpşun. Condiţii de calitate” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=324895

  77.   Ordinul MAIA nr. 78/2007 cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice ,,Seminţe,  răsaduri şi material săditor de legume altul decît seminţe” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=325473

  78.   Ordinul MAIA nr. 141/2009 cu privire la aprobarea standardelor naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: sucuri, nectare şi băuturi de fructe şi legume, produse concentrate de tomate http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=331889

  79.   Ordinul MAIA nr. 179/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de completare a Cărţii istoriei cîmpurilor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=329662

  80.   Ordinul MAIA nr. 50/2010 cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334283

  81.   Ordinul MAIA nr. 63/2010 cu privire la importul în regim preferențial al anumitor tipuri de zahăr http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334308

  82.   Ordinul MAIA nr. 32/2010 cu privire la aprobarea unui Acord al Consiliului  pe filiera de produs http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=334307

  83.   Ordinul MAIA nr. 9/2011 cu privire la aprobarea listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” care stabilesc reguli şi metode de încercări http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337453

  84.   Ordinul MAIA nr. 11/2011 cu privire la aprobarea Listei standardelor naţionale pentru Metodele de prelevare a probelor http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337510

  85.    Ordinul MAIA nr. 131/2011 cu privire la aprobarea unui Acord al Consiliului  pe filiera de produs http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339492

  86.   Ordinul MAIA nr. 60/2012 cu privire la aprobarea standardelor naţionale voluntare, în baza cărora se poate evalua conformitatea produselor: gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346293

  87.   Ordinul MAIA nr. 266/2014 cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional pentru profesia „Brutar” http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=356129

  88.   Ordinul MAIA nr. 102/2015 cu privire la aprobarea Regulilor de avizare a condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=359158

  89.   Ordinul MAIA nr. 228/2015 cu privire la aprobarea procedurilor de întocmire și evidență a Listei de interdicţie a producătorilor agricoli http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=362710

  90.   Ordinul MAIA nr. 149/2015 cu privire la procedura de omologare a caietelor de sarcini pentru produsele agroalimentare cu denumiri de origine, indicaţii geografice şi specialităţi tradiţionale garantate http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361630

  91.   Ordinul MAIA nr. 142/2016 cu privire la aprobarea indicilor obligatorii pentru evaluarea conformităţii produselor de uz fitosanitar http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365665

  92.   Ordinul MAIA nr. 79/2016 pentru aprobarea Cerinţelor privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=364272

  93.   Ordinul MAIA nr. 39/2016 cu privire la norma de consum a motorinei la efectuarea lucrărilor agricole http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363794

  94.   Ordinul MAIA nr. 27/2016 cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele profesii muncitorești http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=363616

  95.   Ordinul MAIA nr. 130/2017 cu privire la aprobarea criteriilor de evaluare a dosarelor de subvenţionare http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371090

  96.   Ordinul MAIA nr. 111/2017 cu privire la aprobarea unor documente (referitoare la accesarea subvențiilor) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372668

  97.   Ordinul MAIA nr. 81/2017 cu privire la aprobarea procedurii de recunoaştere a grupurilor de producători (în redacție nouă) http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=370702

  98.   Ordinul MAIA nr. 59/2017 cu privire la aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţurilor de referinţă http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369916

  99.   Legea nr. 1031/2000 cu privire la comerțul exterior

  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120888&lang=ro#;

  100.Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor

  101.Legea nr. 183/2020 privind asigurarea subvenționată în agricultură

  102.Hotărârea Guvernului 447/16.05.2018 Hotărîre cu privire la acordarea unor plăţi directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol pentru anii 2017-2018

  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109363&lang=ro

  103.Hotărârea Guvernului  pentru aprobarea modelelor de acte privind importul de seminţe şi abrogarea unei hotărîri de Guvern nr. 257 din 29.05.2019

  104.Hotărârea Guvernului nr. 582/2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109595&lang=ro

  105.Hotărârea Guvernului nr. 633/2020 cu privire la alocarea mijloacelor financiare https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122789&lang=ro

  106.Hotărârea Guvernului nr. 634/2020 cu privire la modificarea
  Hotărârii Guvernului nr. 582/2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020;
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122790&lang=ro

  107.Hotărârea Guvernului nr. 790/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2020 pentru aprobarea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123752&lang=ro

  108.Hotărârea Guvernului nr. 840/2020 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a horticulturii pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuiahttps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124291&lang=ro

  109.Hotărârea Guvernului nr. 846/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar din partea Guvernului Federației Ruse, destinat pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de seceta din anul 2020 la cultura porumbului și pregătirea solului pentru recolta anului 2021https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124168&lang=ro

  110.Hotărârea Guvernului nr. 27/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125756&lang=ro

  111.Hotărârea Guvernului nr. 44 din 30.03.2021 cu privire la sistarea temporară a exportului de grâu https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125902&lang=ro

  112.Hotărârea Guvernului nr. 113/2021 cu privire la aprobarea Listei produselor alimentare provenite din lanțul alimentar scurthttps://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127069&lang=ro

  113.Ordinul MAIA nr.51/2021 cu privire la aprobarea Recomandațiilor agrotehnice privind modul de elaborare a proiectului si a planului de înființare a plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi si căpșun.