Rapoarte


 

2024-04-19

Anexa nr. 2 la Regulamentul resursei informaționale formate de Sistemul informațional ,,Registrul patrimoniului public și administrarea proprietății de stat”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 851/2023

 


 

 2024-03-13

Raport cu privire la realizarea Planului național de acțiuni privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de uz fitosanitar pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 333 din 2023

 


 

2024-03-13

Raport aferent implementării Planului anual al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru anul 2023

 


 

2024-02-15

Raport privind executarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de protecție integrată a plantelor pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 123 din 2018

 


 

2024-02-15

Raport privind executarea Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 967 din 2018

 


 

2024-02-02

Raportul cu privire la transparența în procesul decizional pentru anul 2023

 


 

2024-01-30

Raport privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023, semestrul II (Ordinul MAIA nr. 6 din 17.01.2023)

 


 

2024-01-30

Raport privind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților  întreprinse în anul 2023 semestrul II, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2020, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 07 din 17.01.2023

 

 


 

2023-12-29

Raport cumulativ - activitate MAIA 2023

 


 

2023-11-15

Raportul privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023 (Ordinul MAIA nr. 6 din 17.01.2023)

 


 

2023-11-15

Raport privind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2023, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2020, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 07 din 17.01.2023

 2023-08-21

Raport aferent implementării Planului anual al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru I trimestru al anului 2023

 


2023-08-21

Raportul privind implementarea  planurilor  sectoriale de acțiuni anticorupție

 


2023-07-26

 Raport privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de retenuri agricole privinnd măsurile de imbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2023

 


 

2023-07-26

 Raport privind executarea activitatilor stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2023

 


 

2023-06-22

 Raportul instituțional al MAIA privind transparența în procesul decizional pentru anul 2022

 


 

2023-03-20

Raportul de activitate al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

 


 

2023-03-20

Raport pe marginea Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027, pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2018

 


 

2023-03-20

Raport pe marginea Planului de acţiuni privind combaterea şi prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 967/2018

 


 

Raport Activitățile 2022 Program Horticultura

 


 

RAPORTprivind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2022, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 864/2020, aprobat prin Ordinul MAIA nr. 8 din 19.01.2022

 


 

RAPORTUL privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor, pentru anul 2022, semestrul II (Ordinul MAIA nr. 6 din 19.01.2022)

 


 

Raport privind accesul la informația oficială

 


 

Raportul instituțional al MAIA privind transparența în procesul decizional pentru anul 2021

 


 

PDF icon RAPORT- privind executarea activităților stipulate în Calendarul activităților ce urmează a fi întreprinse în anul 2022, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2021-2023 întru implementarea Programul de îmbu

 


 

PDF icon RAPORTUL- privind gradul de realizare a activităților, modulului (tematicii) stabilite în Planul de acțiuni cu privire la Programul de instruire/mediatizare a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și spori

 


 Arhiva RAPOARTE

 


 

 

Documente atașate: