A A A

Raport pe marginea Planului de acţiuni privind implementarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2018-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2018