A A A

Stagiere

Stagierea în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare se adresează studenţilor/masteranzilor specializaţi în domeniul finanțelor publice, contabilitate, audit , drept,  administrație publică, IT.

 

Programul de stagii se adresează studenților și absolvenților atât din țară, cât și de peste hotare.

 

Scopul:

 

Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice a studenţilor specializaţi în domeniul auditului intern.

 

Durata activității de stagiu include perioada stagiului de practică de producție/licenţă/masterat obligatoriu prestabilită de universitate.

 

Avantajele programului de stagiu:

 

- Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice studiate la universitate și formarea abilităților primare în domeniul de specialitate;

- Acumularea de noi cunoştinţe ce vizează auditul intern în sectorul public şi alte domenii relevante programului de studii al stagiarului;

- Oportunitatea de angajare în condițiile legislației în vigoare în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

- Colectiv prietenos, deschis spre comunicare.

 

Cerinţe:

 

- Student/masterand care urmează studii în domeniile de competență ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;

- Dorinţa de instruire continuă;

- Responsabilitate.

 

Condiţiile de aplicare:

 

Pentru a aplica la stagiul de practică este necesar să expediaţi Formularul de solicitare a desfășurării stagiului de practică în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare la adresa de e-mail: inga.bulat@maia.gov.mdcancelaria@maia.gov.md, cu indicarea temei scrisorii „Stagii de practică”, urmînd etapele expuse mai jos.

 

Etapele selecţiei:

 

- Convorbire/Interviul initial, poate fi și la telefon;

- Completarea formularului și expedierea acestuia prin/email/poșta sau prezentat direct la instituție;

- Semnarea contractului privind respectarea angajamentelor reciproce;

- Interviul final.

 

Telefon de contact: 022 204 551, 022 204 512, 022 204 513

 

e-mail: inga.bulat@maia.gov.md / cancelaria@maia.gov.md

 

mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162

 

Persoana  de contact: Inga Bulat, șef Serviciului audit intern.