Echipa MAIA și-a consolidat cunoștințele privind măsurile de asigurare a integrității instituționale

Published on: M, 01/05/2022 - 12:18

5 ianuarie 2021, Chișinău - Angajații Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) au participat, astăzi, la un seminar de instruire organizat de Centrul Național Anticorupție în scopul aprofundării cunoștințelor privind subiecte din domeniul integrității instituționale și prevenirii actelor de corupție.

 

În cadrul seminarului, s-a discutat despre importanța respectării regimului juridic al cadourilor și procedurii de declarare a acestora, despre principiile generale și normele de conduită etică a funcționarilor publici reflectate în actele normative, mecanismele de denunțare a actelor de corupție și a influențelor necorespunzătoare etc. Totodată, echipa MAIA a fost informată despre repercusiunile disciplinare, contravenționale sau penale pentru nerespectarea normelor de conduită profesională, încălcarea prevederilor referitoare la obligaţii, incompatibilităţi, conflict de interese şi restricţii stabilite prin lege ș.a.

 

Participanții au manifestat interes pentru evaluarea riscurilor de corupție din cadrul ministerului și au analizat oportunitățile de consolidare a sistemului de măsuri instituționale în vederea prevenirii corupției.