A A A

Anunț cu privire la finalizarea procedurii de concurs pentru ocuparea funcției de director al UCIP-IFAD

În contextul concursului anunțat pentru ocuparea funcției de director al Unității  Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, față de care Ministerul exercită funcția de fondator, potrivit punctului 19 din Regulamentul Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 980/2000, numirea directorului prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare este condiționat prin acordul preliminar al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, care prin scrisoarea din 14 iunie 2022, a constatat unele neconcordanțe cu prevederile Ghidului de achiziții al IFAD solicitînd, în același timp, anularea procedurii de selectare a directorului și reluarea concursului.

Astfel, Ministerul finalizează procedura, inițiată prin anunțul din 14 martie 2022, de organizarea și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al Unității, fără emiterea actului administrativ de numire a directorului, întrucît lipsește acordul prealabil al Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, asupra candidaturii selectate în urma concursului.