A A A

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcţiei politici în sectorul vegetal

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidaţilor admişi la interviu

 

1

Scutaru Elena

2

Cebotari Elena

 

 

Se stabileşte data de 28 martie 2022, ora 1600, pentru desfăşurarea interviului în bir. 1106, et. 11, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162.