A A A

Lista candidaţilor admişi la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de consultant principal al Serviciului politici şi reglementări în domeniul produselor sectorului vitivinicol şi al băuturilor alcoolice

1

-

Guțu Alina

2

-

Caterenciuc Cristina

 

 

Interviul va avea loc la 20 mai 2022, ora 11-00, bir. 1106, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162.